EQ-terapi

Emosjonell intelligens handler om evnen til å oppfatte egne og andres følelser.  

Fra våre første leveår (0-6 år) blir vår oppfatning av verden som voksne dannet. Våre grunnleggende mønstre og tilgang til alle følelser, sinne, glede, sorg, redsel og lyst, formes i vårt møte med våre nærmeste omsorgspersoner.   

I EQ-terapi jobber vi med å øke selvfølelsen din. Slik at du kan tillate deg å kjenne på alle følelser og anerkjenne deg selv for den du er.  Det kan være følelser du har stengt helt ute som nå kommer til overflaten. Gjennom EQ-terapi kan en EQ-terapeut hjelpe deg til å bearbeide din historie. 

Terapiformen handler om å lukke øynene og se deg selv. Du vil bearbeide din historie og revurdere dine sannheter/mønstre. Dermed blir det større plass til å leve i nuet og oppleve mer glede i hverdagen.  

Er du undrende til hvordan en EQ terapi foregår? I videoen under kan du se hvordan du blir møtt av en terapeut. 

Lyst til å bestille time hos en EQ terapeut?

Klikk her for å se oversikten

Alle medlemmer i Norsk forening for EQ-terapeuter har tatt den 3-årige deltidsutdanningen i EQ-terapi ved EQ Institute. For mer informasjon sjekk gjerne eqi.no
EQ-terapi, utført av medlemmer i Norsk forening for EQ-terapeuter, er godkjent som et alternativt behandlingstilbud fra Helsedirektoratet.